चार भाषा ‘हिम आधी’ बन्दै

चार भाषामा निर्माण हुने फिल्म ‘च्वापुफय’ (हिम आधी) को शुभ मुर्हत भएको छ । राजधानीमा..