२४ गतदेखि प्रज्ञामा ‘तिरे–जिरे–ब्रेकफेल गाइजात्रा’

हरेक बर्ष गाइजात्रा पर्वको अवसरमा आयोजना हुँदै आएको विशेष हाँस्यब्याङ्ग्य कार्यक्रम यस बर्ष ‘तिरे–जिरे–ब्रेकफेल गाइजात्रा’..