महाभुकम्प पछि जीवन सामान्य हुदै गईरहेको छ ।

For More videos Log on to Mazzako TV