Producers: Deepak Raj Giri, Deepa Shree Niraula & Nirmal Sharma
Artist : Deepak Raj Giri, Shivahari Poudel, Jitu Nepal, Sitaram Kattel, Kedar Ghimire, Sandip Chhetree, Arjun Shrestha, Shailesh Acharya, Neeta Dhungana and Raj Ballav Koirala
Music : Rajan Ishan
Lyrics : Deepak Raj Giri
Camera : Purushottam Pradhan
Vocal : Haribamsha Acharya, Dinesh DC and Kiran KC
Director : Dinesh DC

For More videos Log on to Mazzako TV